ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบล็อกอิน


รหัสนักศึกษา :
รหัสผ่าน :
 
*** ถ้านักศึกษายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน. คลิกที่นี่
*** ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่าน. คลิกที่นี่
ข้อแนะนำ
  • กรุณา Login เข้าระบบทุกครั้งที่มีการเข้ามาใช้งาน ระบบ
    - กรอก รหัสนักศึกษา
    - กรอก รหัสผ่าน
  • กรุณา Logout ออกจากระบบทุกครั้ง ที่ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อย