ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ส่วนกลาง ทางอินเตอร์เน็ต.

 

 
เลือกเครื่องทำรายการสมัคร
     
  เครื่องบริการที่ 1

(กรณีผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร)
  เครื่องบริการที่ 2

(กรณีผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตัดบัตรเครดิตและผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร)